Afstemming IJsselwind

Gepubliceerd op 1 mei 2018

Naast het plan voor een windturbine van het Waterschap loopt in de gemeente Zutphen een initiatief voor twee windturbines aan de noordzijde van het Twentekanaal. Deze twee turbines zijn een initiatief van IJsselwind, een samenwerkingsverband van de vier lokale energiecoöperaties ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie. Mede op verzoek van de gemeente Zutphen stemmen het waterschap en IJsselwind hun verkenningen zoveel mogelijk op elkaar af.

In opdracht van de gemeenten Brummen, Zutphen en Lochem heeft onderzoeksbureau Enneüs een draagvlakonderzoek uitgevoerd in een straal van 5 kilometer om het plangebied voor de 3 geplande windturbines.

De resultaten van dit onderzoek staan op de website van de gemeente Zutphen.