Planning

Gepubliceerd op 25 april 2018

De planning van het proces is in hoofdlijnen:

  • 2015-2017: Verkenningsfase: Overleg met de buurt, de gemeente en met de provincie. Belangen en meningen kunnen kenbaar gemaakt worden. Verkennende onderzoeken doen, locatieplannen opstellen.
  • 14 maart 2017: Het algemeen bestuur van het waterschap heeft, mede op basis van de locatieplannen, besloten om voor de lokaties Duiven en Zutphen een formele ruimtelijke procedure te starten om het bestemmingsplan aan te passen en de nodige vergunningen te krijgen.
  • 2017: Waterschap werkt samen met IJsselwind aan het opstellen van de benodigde onderzoeken (MER) Met het opstellen van het milieueffectrapport worden alle effecten op de omgeving en op de natuur in beeld gebracht. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarover op verschillende momenten hun zienswijze geven en invloed uitoefenen.
  • 2018: Als besloten wordt door te gaan, start de gemeente de formele procedure(s) voor het veranderen van het bestemmingplan en het verlenen van de benodigde vergunningen. Belanghebbenden kunnen indien gewenst hierop inspreken, bezwaar aantekenen en in beroep gaan bij de rechter.

Stappen besluitvorming Zutphen 2018