Zoeken

Waarom locatie Nieuwgraaf, Duiven

Gepubliceerd op 1 mei 2018

Waarom is de locatie Duiven mogelijk geschikt voor windenergie?

Een aantal verkenningen is gedaan om te kijken of en waar windenergie kansrijk is voor het waterschap. Deze zijn in de rechterkolom hiernaast te downloaden.

2014: Quickscan Windenergie, Arcadis. Alle eigendommen van het waterschap zijn verkend. De (potentieel) meest kansrijke locaties zijn in beeld gebracht. Hierbij is o.a. gekeken naar afstand tot woningen, natuurgebieden, laagvlieggebieden en bestaande windmolens.

2015: Notitie: Ruimte voor Wind, Arcadis. Aan de hand van de resultaten van de Quickscan uit 2014 zijn vier locaties verder verkend: de terreinen van de rioolwaterzuivering in Etten, Duiven, Olburgen en Zutphen. Hierbij is o.a. gekeken naar energie opbrengst, business case en de combinatie met bestaande initiatieven.

Het waterschap is met bovengenoemde gemeenten en omwonenden in gesprek gegaan.