Zoeken

Gesprek over duurzame energie 18 januari 2017

Gepubliceerd op 7 februari 2017

In de contacten die we met de bewoners hadden in de afgelopen maanden, werd duidelijk dat er nog veel vragen en zorgen zijn. We proberen hier uiteraard zo goed mogelijk antwoord op te geven via persoonlijke gesprekken, bewonersavonden, excursies, e-mails, brieven en deze website.

Veel vragen gingen over waarom het waterschap voor windenergie kiest, en wat er mogelijk is met andere vormen van duurzame energie. Wij zijn met geïnteresseerden in gesprek gegaan hierover op 18 januari jl. in het waterschapskantoor te Doetinchem. In de kolom hiernaast kunt u de presentaties downloaden.

Vervolg

Het waterschap heeft nog niet besloten of en hoeveel windmolens zij uiteindelijk wil plaatsen. Dit hangt af van de maatschappelijke, ruimtelijke, technische en financiële aspecten van alle vier de mogelijke locaties in het werkgebied van het waterschap: Zutphen, Duiven, Olburgen/Rha en De Pol. De contacten met de omgeving betrekken wij in de locatieplannen.

In de vier locatieplannen worden alle aspecten op een rij gezet. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt in de (openbare) vergadering van 14 maart 2017 het besluit of en hoe een vervolgtraject ingezet wordt.


Presentaties duurzame energie

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van onderzoeksinstituut CE Delft en Waterschap Rijn en IJssel, die op deze avond zijn besproken met geïnteresseerden.