Zoeken

Inloopbijeenkomst 10 januari 2017

Gepubliceerd op 21 december 2016

Waterschap Rijn en IJssel organiseerde op 10 januari 2017 een inloopbijeenkomst over windenergie op De Pol. Dit was onderdeel van de verkenning of en hoe windmolens op het terrein van de waterzuivering mogelijk zijn.

De inloop was van 18.00 uur tot 21.00 uur in zaal Köster in Etten. Tijdens de inloopbijeenkomst konden geïnteresseerden één op één vragen stellen aan medewerkers van het waterschap en adviseurs, bijvoorbeeld over het geluid, schaduwwerking, de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek, andere vormen van duurzame energie, etc.

impressie avond Etten 17 jan 2017