Archeologie onderzoek afgerond

Gepubliceerd op 28 januari 2014

Het archeologisch onderzoek is afgerond. Er zijn wat puin met leisteen en wat oude bakstenen
gevonden. Ook is er een stuk metaal gevonden. Er wordt nog nader onderzocht waar dit van afkomstig is.

Vondst bij stuw de Kap

Archeologisch onderzoek

Voorafgaand aan (graaf)werkzaamheden vinden vaak allerlei onderzoeken plaats, zoals archeologisch onderzoek. Hiervoor graaft men een proefsleuf waarin men zoekt naar mogelijke archeologische vondsten. Afhankelijk van wat men in de proefsleuf vindt besluit men of verder onderzoek noodzakelijk is of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.