Peilupdate

Gepubliceerd op 20 mei 2014

Het waterpeil in de Berkel is tijdelijk verlaagd. Zo kunnen we de werkzaamheden beter en sneller uitvoeren. In dit bericht staat de huidige stand van zaken over het waterpeil.

Bovenstrooms Besselink

Het waterpeil bovenstrooms van stuw Besselink wordt nu wekelijks ca. 10 cm verhoogd. Eind mei/begin juni zal het peil weer binnen de range van het peilbesluit staan.

Benedenstrooms Besselink

Deze week starten de graafwerkzaamheden tussen stuw Besselink en stuw Warken. Ten behoeve van deze werkzaamheden wordt het waterpeil tussen de stuwen Warken en Besselink verlaagd naar 7,65 m+NAP. Bij dit peil blijft het mogelijk om o.a. Zutphen en de Afwatering van de Bierkamp van voldoende water te voorzien. Mocht de aanvoer van water in de komende weken niet toereikend blijken dan wordt de peilverlaging heroverwogen of er worden pompen ingezet.