Partners

Gepubliceerd op 18 juli 2013

Voor en door het gebied

De plannen voor de Berkel betekenen veel voor het gebied. Hoewel Waterschap Rijn en IJssel een van de initiatiefnemers van de plannen is, is het uiteindelijke resultaat vooral te danken aan de enorme inzet en positieve houding van het gebied zelf.

Door alle doelstellingen in dit project in samenhang te bekijken, zijn in het stroomgebied van de rivier goede samenwerkingen met de omgeving ontstaan. Mooie voorbeelden hiervan de vrijwillige kavelruil en de samenwerking met Stichting Oude Nieuwe Gasthuis. Deze stichting stelt grond beschikbaar om de Berkel te laten meanderen.

Waterovereenkomst

Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Gelderland werken samen aan een mooi en vitaal Gelderland. Zij maakten samen afspraken over het uitvoeren van diverse waterprojecten in de periode tot en met 2014. Deze waren vastgelegd in de zogenaamde waterovereenkomst. De projecten zijn uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede) mogelijk gemaakt door de provincie.