Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 18 juli 2013

Meanderen

Op het traject Almen tot stuw de Kap mag de Berkel weer meanderen. Steile en kale oevers en moerasachtige flauwe oevers wisselen elkaar af. Dood hout laten we in het water liggen of brengen we expres aan. Hierdoor ontstaat er veel meer variantie in stroomsnelheid, waterdiepte en plantengroei. Daardoor kunnen meer soorten planten en dieren hier in de nabije toekomst leven.

Vispassages

De stuwen Besselink en Warken zijn passeerbaar voor vissen. Op beide plaatsen is een omleiding om de stuw gelegd met cascades. Cascades zijn een soort traptreden. Door meerdere cascades op een bepaalde afstand van elkaar te plaatsen, kunnen vissen het hoogteverschil van de stuw overbruggen en zo stroomopwaarts zwemmen.

Landbouw en milieu

De lage en vaak natte landbouwgronden langs de Berkel zijn ingericht als extensief beheerd natuurgebied. Dankzij een kavelruil zijn voor de landbouw grotere huiskavels gerealiseerd en liggen veldkavels in het Berkeldal dichterbij de boerderijen. Dit scheelt de boeren op jaarbasis in totaal zo'n 2.000 transportkilometers. Dat is economisch gunstig voor de boeren en ook goed voor het milieu.

Mooier en aantrekkelijker

Naast een mooiere en schonere Berkel is er meer gelegenheid voor recreatie. Het zwembad heeft meer ruimte voor de ligweide en de Berkel is beter bereikbaar vanuit het centrum van Almen. Langs de Berkel liggen struinpaden. Zo kan iedereen nog beter van het gebied genieten.