Zoeken

Berkelmonding Helbergen wordt vispasseerbaar

Bij Helbergen (Zutphen) wordt de bestaande stuw vispasseer gemaakt en langs de Berkeloever worden vispassages aangelegd. Vissen, zoals de winde, snoek en brasem, kunnen zo weer stroomopwaarts zwemmen om bovenstrooms te paaien (het voortplantingsgedrag van vissen). De ingrepen verbeteren bovendien de ecologische kwaliteit van de beekmonding. De werkzaamheden zijn rond de zomer 2015 afgerond.

mathijs - foto huidige situatie

Het waterschap werkt in dit project samen met Rijkswaterstaat op basis van gezamenlijke afspraken om, o.a., vijf vispassages aan te leggen in het gebied.