Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

De vispassages bij de mondingen van de Baakse Beek, de Grote Beek en de onderleider van het Twentekanaal zijn in 2014 aangelegd.

De mondingen van de Berkel en de Schipbeek op de IJssel zijn in 2015 gerealiseerd.  Nu kunnen de vissen vanuit de IJssel de binnenwateren inzwemmen om daar voedsel te zoeken en te paaien (het voortplantingsgedrag van vissen).