Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Waterschap Rijn en IJssel  vijf grote beek-knooppunten in Gelderland en Overijssel vispasseerbaar gemaakt. Deze zorgen ervoor dat de vissen vanuit de IJssel de binnenwateren weer in kunnen zwemmen. Hierdoor verbetert de visstand.

Mondingen

De mondingen van de grote beken op de IJssel maken deel uit van de zogenoemde blauwe knooppunten waar de binnenwateren op de grote rivieren aansluiten. In totaal zijn er in Nederland twintig van deze knooppunten. Behalve dat de binnenwateren hier op de grote rivieren aansluiten, wijzigt daar ook het beheer over het water. Het Rijk is verantwoordelijk voor het waterpeil en de kwaliteit van de grote rivieren en het waterschap voor het peil en de kwaliteit van de binnenwateren. De vispassages zijn in nauwe samenwerking en met medefinanciering van Rijkswaterstaat aangelegd.