Ontwerp projectplan vastgesteld

Gepubliceerd op 21 januari 2014

Het ontwerp projectplan Waterwet is door het college van dijkgraaf en heemraden vastgesteld. Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen binnenkort digitaal ter visie.