Wat hebben we gedaan?

Gepubliceerd op 29 januari 2016

Vispassages

Tussen de plek waar de Zoddebeek in de Buurserbeek stroomt en de Schansweg maakten we de twee stuwen passeerbaar voor vissen. Cascades (traptreden) in de beek vervangen de stuwen. Zo kunnen vissen weer stroomopwaarts zwemmen

Natuurlijke inrichting

We richtten de oevers natuurlijk (minder steil) in en de beek mag weer meanderen (slingeren). Dit zijn vormen van beekherstel. Zo maken we het planten en dieren in en om het water zo gemakkelijk mogelijk om te leven. In de ondiepe waterstrook die ontstaat kunnen planten groeien en dieren kunnen er bescherming en voedsel vinden. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Behalve een mooiere oever levert het dus ook nog schoon water op.

Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden)

Op dit traject creeërden we ook ruimte om water tijdelijk te parkeren in perioden met veel neerslag. Deze waterberging realiseerden we deels op grond van het waterschap en deels op gronden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Hiervoor werden nabij de natuurgebieden de kades verlegd. Op andere plekken vebeterden we de kades om wateroverlast te beperken.