Definitief projectplan ter inzage

Gepubliceerd op 6 december 2013

Het definitieve projectplan Waterwet is door het college van dijkgraaf en heemraden vastgesteld en ligt ter visie. Bekijk de bekendmaking