Werkzaamheden Stuw Ulft - Voorstsestraat

Gepubliceerd op 14 februari 2014

In opdracht van waterschap Rijn en IJssel start Hoftijzer Verhuur- en Aannemingsbedrijf B.V. uit Aalten op 17 februari met de aanleg van een recreatief fietspad vanaf stuw Ulft langs recreatiepark 't Isselt naar de Voorstsestraat. De werkzaamheden duren tot eind maart 2014. Dit traject is een nog ontbrekende schakel in de doorgaande fietsverbinding langs de Oude IJssel en Aa-strang van Doesburg tot Bocholt / Anholt.

Werkzaamheden

Allereerst verwijdert Hoftijzer 20 bomen (knotwilgen, elzen en esdoorns) en aanwezig struweel zoals bramenstruiken e.d. Daarna voert hij het grondwerk uit en brengt de fundering met uiteindelijk het asfalt aan voor het fietspad. Het fietspad krijgt een breedte van 2,50 m en sluit aan op het onlangs gerealiseerde
fietspad op het voormalige terrein van houthandel ´t Anker (tracé 2). In de berm van het fietspad, aan de zijde van agrariër Eringfeld, wordt een doorgaande meidoornhaag met daarin ca. 30 knotessen geplant.

Planning

De werkzaamheden starten in de week 8 (vanaf 17 februari 2014) en zullen naar verwachting ongeveer 4 weken in beslag nemen. Bij deze planning is de aannemer afhankelijk van de weersomstandigheden, vooral ten aanzien van het aanbrengen van de asfaltverharding.

Beheer en onderhoud

De strook grond waarop het fietspad wordt aangelegd is via de kavelruil Engbergen-Voorst in eigendom toebedeeld aan de gemeente Oude IJsselstreek. Zij worden ook verantwoordelijk voor het toekomstig beheer en onderhoud van het fietspad en de aangebrachte beplanting. Na oplevering van de werkzaamheden door Hoftijzer draagt het waterschap het fietspad over aan de gemeente.