Partners

Gepubliceerd op 14 februari 2014

De aanleg van de fietspaden wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland, de gemeente Oude IJsselstreek en de Stichting Achterhoek Toerisme. Het waterschap stelt voor een deel van de
tracés haar gronden ter beschikking en voert een deel van de werkzaamheden uit in combinatie met de werkzaamheden voor de inrichting van de ecologische verbindingszones (EVZ) langs de Oude IJssel en Aa-strang.