Brief aan perceeleigenaren verstuurd

Gepubliceerd op 25 februari 2021

Alle eigenaren van een perceel waarop een zomerkade is gevestigd, ontvangen een brief van het waterschap met informatie over het groot onderhoud aan de zomerkades. Hieronder de inhoud van deze brief. Wij verwijzen naar de geo-viewer op de projectenpagina die inzicht geeft in de ligging van de zomerkades in ons gebied en op uw perceel.

Waterschap Rijn en IJssel gaat voorjaar 2021 op diverse locaties schades aan zomerkades herstellen. Via deze brief informeren wij u over deze herstelwerkzaamheden en uw verantwoordelijkheid als eigenaar van een zomerkade. Aanschrijving is gebaseerd op bij het Kadaster vastgelegde eigendomsgegevens. Bent u niet de gebruiker van dit perceel, dan verzoeken wij u om de gebruiker van uw perceel of percelen over de inhoud van deze brief in te lichten.

Een zomerkade beschermt het achterland

Een zomerkade zorgt ervoor dat het achterliggende gebied tot aan de dijk lange tijd droog blijft tijdens een hoogwatergolf. Afhankelijk van de hoogte van het rivierwater kan de zomerkade overstromen en staan de uiterwaarden onder water. De ligging van zomerkades is opgenomen in de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur). Dit is een juridisch document waarin de ligging en de omvang van waterstaatswerken is opgenomen.

Onderhoud en herstel van zomerkades

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van zomerkades. Dat betekent dat we controleren of de zomerkades het water kunnen tegenhouden. In de Keur (de basisverordening van het waterschap), de verordening van het waterschap, is geregeld dat de eigenaar van het perceel verantwoordelijk is voor het dagelijks onderhoud en het herstel van de zomerkade. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor bijvoorbeeld het maaien van het gras en het herstel van gebruiksschades. De onderhoudsplicht voor het herstel van schade door een hoogwatergolf ligt altijd bij het waterschap.

Het waterschap stelt geen hoge eisen aan het dagelijks onderhoud. Het belangrijkste is dat het profiel van de zomerkade in stand blijft. Dat betekent dat de kade begroeid moet zijn met gras. U mag de zomerkade daarom niet gebruiken als akker of (sier)tuin.

Uitvoering herstelwerkzaamheden

Gelukkig gaat het op het merendeel van de zomerkades goed met het onderhoud, echter op diverse locaties zijn helaas ook schades waargenomen. Het gewenste profiel van de zomerkades is op deze plekken dus niet meer in stand, waardoor de dijk het achterland niet goed beschermt. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en herstel. Dit betekent dat schades, voor zover zij door het gebruik zijn ontstaan (aftrap door vee, spoorvorming door landbouwmachines, enz.), door u hersteld moeten worden. Het waterschap heeft dit de afgelopen jaren onvoldoende gecontroleerd. Daarom herstellen we de kades eenmalig. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Na de uitvoering van deze herstelwerkzaamheden is het uw taak om de zomerkade in stand te houden.

Contact

Gaan we concreet op uw perceel aan de slag met herstelwerk, dan nemen we hierover persoonlijk contact met u op in de periode maart t/m mei. In geval dat we geen herstelwerkzaamheden uitvoeren op uw perceel doen we dat niet. Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen aan ons? Belt u dan met (0314) 369 369. Vraag naar Bert Brummelman als u technisch inhoudelijke vragen over de herstelwerkzaamheden aan de zomerkades heeft. Vraag naar Herbert Jolink als u algemene vragen over het beheer en onderhoud van de zomerkades heeft.