Planning en fasering

Gepubliceerd op 13 mei 2019

De werkzaamheden aan de civiele objecten (zoals duikers, steenbekleding en beschoeiing) zijn in het najaar van 2020 uitgevoerd.

De 'gras' gerelateerde werkzaamheden voeren we naar verwachting in het voorjaar van 2021 uit..