Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 13 juni 2016

Het waterschap is verantwoordelijk voor de instandhouding van onder andere zomerkades. Tijdens inspecties en schouw van de zomerkades is geconstateerd dat de staat van een aantal zomerkades achteruit gaat.

We zien met name afkalving op het binnen- en buitentalud en in de buitenteen. Oorzaken hiervan zijn veelal vee-aftrap en golfslag. Dit betekent concreet dat het gewenste profiel van de zomerkades plaatselijk niet meer in stand zijn, waardoor het waterkerend vermogen is aangetast.

Voorbeelden van schade

Hieronder voorbeelden van schades die zijn ontstaan aan de zomerkades:

Schade 1

Schade 2

Schade 3