Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Op de volgende plekken in Winterswijk-Oost is gewerkt:

  1. Modderbeek (zijloop Beurzerbeek) nabij Walienseweg
  2. Venneventlose beek Kossinkweg te Hexel
  3. Boldersbeek nabij de Vredenseweg
  4. Beurzerbeek nabij de Dwarsweg
  5. Bekeringwaterleiding (zijloop Boven Slinge) nabij de Vossenveldseweg
  6. BBL gronden Boven Slinge
  7. Boven Slinge bij de ‘Zonnebloem', nabij de weg Oeding-Winterswijk
  8. Zijtak Afwatering van Plantenkamp.

Aan de rechterkant van deze pagina staat een link naar een overzichtskaart.

Schoon water

Ten oosten van Winterswijk liggen de Beurzerbeek, de Vennevertlose beek, de Boldersbeek en de Boven Slinge. Deze beken zijn zeer waardevol voor de ecologie. Daarom zijn in delen van deze beken natuurlijke oevers aangelegd. Natuurlijke oevers zijn minder steil en zorgen er voor dat meer verschillende soorten planten en dieren en kunnen (over)leven. In de ondiepe waterstrook kunnen planten groeien en dieren kunnen er bescherming en voedsel vinden. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Behalve meer planten en dieren en een natuurlijke uitstraling levert het dus ook nog schoon water op.

Beperken wateroverlast

Langs de Boldersbeek, Bekering Waterleiding en de Boven Slinge nabij de ‘Zonnebloem' is ruimte gecreëerd om water te bergen. Hier kunnen we in perioden met veel neerslag water tijdelijk opslaan om zo wateroverlast benedenstrooms voorkomen.