Herinrichting Dortherbeek West


Naar de projectenkaart

Herinrichting Dortherbeek

De Dortherbeek is een natuurlijke beek die al eeuwen door het gebied stroomt. Vroeger kronkelend, in de loop van de tijd kaarsrecht getrokken. Nu is de Dortherbeek weer in oude luister hersteld. Dat is goed voor de waterkwaliteit en voor dieren en planten die in en om de beek leven. Deze nieuwe inrichting draagt tevens bij aan de compensatie van waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) voor het bedrijvenpark A1 in Deventer.

Foto's werkzaamheden

impressie dortherbeek 1
impressie dortherbeek 2
Dortherbeek
pa220010
pa220009
pa290173
pa220049
pa220002
pa280132
pa280120
pa290178

Contact

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de projectleider, Carlo Egging c.egging@wrij.nl