Partners

Gepubliceerd op 5 maart 2015

Naast met de boeren die deelnamen aan de kavelruil werkte het waterschap nauw samen met de gemeente Deventer. De gemeente Deventer droeg bij aan de realisatie van de compensatie waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Provincies Gelderland en Overijssel droegen bij aan de realisatie van de EVZ.


Provincie Overijssel

Provincie Gelderland

Gemeente Deventer

logo_a1_bedrijvenpark_deventer-e50907aa0542169f5db6ba668223d2c5

Partners