Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 5 maart 2015

De Dortherbeek is ingericht als ecologische verbindingszone (EVZ).

Verbing tussen landgoederen

De Dortherbeek is een belangrijke beek voor planten en dieren. De EVZ Dortherbeek verbindt de oostelijk gelegen landgoederen (Ampsen, Verwolde, Dorth en Oxe) met de uiterwaarden van de IJssel. Daardoor kunnen vooral kleine zoogdieren (zoals dassen) en amfibieën (bijvoorbeeld salamanders) tussen deze natuurgebieden trekken.

Natuurlijke beken en schoon water

We richtten de Dortherbeek natuurlijker in. Dat betekent dat we de oevers minder steil maakten en op sommige plekken mag de beek weer meanderen, kronkelen. Dat zijn vormen van beekherstel. Door beken natuurlijker in te richten wordt het water schoner en planten en dieren hebben meer kansen om te overleven.