Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 5 maart 2015

De Dortherbeek is een natuurlijke beek die al eeuwen door het gebied stroomt. Vroeger kronkelend, in de loop van de tijd kaarsrecht getrokken. Nu is de Dortherbeek weer gedeeltelijk in oude luister hersteld.

Natuurlijke inrichting

In het westelijke deel van de Dortherbeek vanaf Kring van Dorth tot het A1 bedrijvenpark zijn meanders (kronkels) gegraven en zijn oevers minder steil gemaakt. Er worden enkele poelen gegraven voor amfibieën. In het ondiepe water kunnen planten groeien en dieren vinden er voedsel en bescherming. Planten brengen meer zuurstof in het water en zorgen zo weer voor schoner en helderder water.

impressie_dortherbeek_1Impressie dortherbeek 2

Impressie  Dortherbeek

Twee vliegen...

Aan de A1 bij Deventer, in het laagste deel van het stroomgebied van de Dortherbeek, wordt door de gemeente Deventer het bedrijvenpark A1 aangelegd. Het maaiveld ter plaatse is opgehoogd, waardoor hier minder capaciteit over blijft om water te bergen in perioden met veel regen. De afgenomen waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) moest daarom elders worden gecompenseerd. De waterbergingscompensatie van het bedrijventerrein A1 laat zich goed combineren met de natuurlijke inrichting van de Dortherbeek.

Kavelruil

In totaal is door vrijwillige kavelruil voor het project Dortherbeek West v.a. Kring van Dorth ongeveer 17 ha grond beschikbaar gekomen over een lengte van 5 km. Ook is er een grootschalige landbouwstructuurverbetering tot stand gebracht.


Impressie Dortherbeek