Definitief projectplan ter inzage

Gepubliceerd op 22 november 2013

Voor het project Bakerwaard is het definitieve projectplan vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel. Het is digitaal te raadplegen en ligt momenteel ter visie.