Werkzaamheden Bakerwaard zo goed als klaar

Gepubliceerd op 16 juli 2014

De werkzaamheden in de Bakerwaard zijn bijna klaar. De aannemer legt momenteel de laatste hand aan de werkzaamheden.

Vorst bleef uit

De aannemer heeft in het najaar/winter van 2013 tevergeefs gewacht op een vorstperiode om het grondwerk uit te voeren. Helaas bleef de vorst uit deze winter jaar en daarom is aan het eind van de winter toch gestart met de werkzaamheden.

Nieuwe inrichting

Eerst is één van de watergangen verbreed, daarna is een nieuwe watergang gegraven. Aansluitend zijn twee stuwen en duikers gelegd. De vrijkomende grond is deels afgezet bij agrariërs in de regio en deels in een tijdelijk gronddepot geplaatst. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden.