Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Staatsbosbeheer (eigenaar natuurreservaat), provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen aan het realiseren van doelen. Natuurlijk worden ook aangrenzende grondeigenaren (agrariërs) betrokken bij het project. Op dit moment worden met partijen afspraken gemaakt over de gewenste ontwikkelingen.