Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 3 maart 2015

In de Bakerwaard is de beheer- en onderhoudssituatie van de watergang langs het bestaande natuurreservaat verbeterd. Deze werkzaamheden dragen bij aan het inrichten van de Baakse Beek als ecologische verbindingszone.

Door de slechte staat van de onderhoudspaden, kon het maaionderhoud niet altijd even goed en veilig uitgevoerd worden. Nabij het gemaal Baakse Beek was grond beschikbaar om in te richten als natuur (stapsteen). De stapsteen wordt  ook gebruikt om in perioden met veel neerslag tijdelijk water te parkeren. Zo beperken we wateroverlast op plekken waar dat veel schade aan richt.

Met de natuurlijke inrichting is het bestaande natuurreservaat verbonden met de Gelderse IJssel. Zo ontstaat een verbinding tussen natuurgebieden op de Veluwe met natuurgebieden in Duitsland.