Wat hebben we gedaan?

Gepubliceerd op 3 maart 2015

In de Bakerwaard legden we een stapsteen aan. Er is een nieuwe watergang gegraven die zorgt voor de afvoer van het (regen)water naar de IJssel. De oude watergang is natuurlijker ingericht.

Stapstenen maken het verhuizen van het ene leefgebied naar het andere makkelijker en dragen zo bij aan het realiseren van ecologische verbindingszones (EVZ's). Met de natuurlijke inrichting wordt het bestaande natuurreservaat verbonden met de Gelderse IJssel. Zo is een verbinding ontstaan tussen natuurgebieden op de Veluwe met natuurgebieden in Duitsland.


Blauwe Knooppunten

Om te zorgen dat vissen niet alleen in de Baakse Beek vrij kunnen trekken, maar ook vrij kunnen trekken tussen Baakse Beek en IJssel moet ook gemaal 'de Weyde Blick' vispasseerbaar gemaakt worden en moet de beekmonding buitendijks natuurlijker worden ingericht. Hierover (en voor 4 andere knooppunten tussen regionaal- en rijkswater) zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat.