Herinrichting Baakse Beek kern Vorden


Herinrichting Baakse Beek kern Vorden

De gemeente Bronckhorst is bezig met de realisatie van het centrumplan Vorden en heeft het waterschap gevraagd na te denken of een combinatie mogelijk is met de inrichting van de Baakse Beek. Partijen willen samen met de buurt en omgeving een plan opstellen waarin aandacht is voor o.a. het vispasseerbaar maken van de stuw, inrichting van de beek, mogelijkheden voor waterbeleving en het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van hemelwater (regen en sneeuw) van het rioolstelsel.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Leon Klein Tank, l.kleintank@wrij.nl

logo baakse beek veengoot

Europese Gemeenschap

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.