Samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Gepubliceerd op 17 oktober 2014

Op 2 oktober 2014 ondertekenden Gemeente Bronckhorst, Natuurmonumenten, het Gelders Landschap, Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel een samenwerkingsovereenkomst.

Gezamenlijk inrichtingsplan

Het doel van deze overeenkomst is om te komen tot een gezamenlijk inrichtingsplan om het project ‘Herinrichting Baakse Beek Vorden’ te gaan voorbereiden en gereed te maken voor uitvoering. Het op te stellen inrichtingsplan moet voorzien in een zodanige inrichting van het plangebied dat de Baakse Beek zal fungeren als ecologische verbindingszone, die in de behoeften van alle partijen zal voorzien.

De buurt

Belangrijk punt is dat de omgeving/buurt bij het opstellen van het plan betrokken wordt. Immers, zij weten het beste hoe het gebied er uit ziet en kan zien. Niet alles is mogelijk, maar ideeën zijn welkom. Binnenkort zullen partijen de communicatie verder oppakken en vorm geven.