Algemene informatieavond

Gepubliceerd op 17 november 2015

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een informatieavond over het voorlopig ontwerp van waterschap Rijn en IJssel, de gemeente Bronckhorst, Geldersch Landschap en Kasteelen, de Vereniging Natuurmonumenten en de Provincie Gelderland rond de Baakse Beek in Vorden.

De avond vindt plaats op maandag 23 november a.s. in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden, van 20.00 tot 21.45 uur.

Doel van de bijeenkomst

Tijdens deze avond informeren wij u over het voorlopig ontwerp dat is opgesteld op basis van de ideeën die tijdens de informatieavond op 4 maart jl. zijn aangedragen. Verder willen wij graag weten wat uw reacties zijn op het plan.

Presentatie voorlopig ontwerp

Een werkgroep van burgers die zich tijdens de informatieavond op 4 maart hebben aangemeld en de bovengenoemde organisaties hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt om de belangrijkste ideeën concreet te maken en vorm te geven. Daar zijn ook leerlingen van VMBO school ’t Beeckland bij betrokken geweest. De ideeën zijn als voorlopig ontwerp op een kaart in beeld gebracht. Deze kaart wordt tijdens de avond gepresenteerd.