Constructieve vervolgbijeenkomst op 30 maart 2015

Gepubliceerd op 9 april 2015

Op 30 maart 2015 heeft een eerste vervolgbijeenkomst plaatsgevonden voor de herinrichting van de Baakse Beek in Vorden. In een constructieve bijeenkomst zijn de aanwezigen aan de slag gegaan met de ideeen die in een eerdere bijeenkomst op 4 maart j.l. zijn aangedragen.

Er waren acht geïnteresseerde deelnemers aanwezig die graag betrokken willen blijven om een gezamenlijk plan te maken. Zij gingen na een korte kennismakingsronde aan slag met de eerder aangedragen ideeën. De volgende onderwerpen zijn hierbij als belangrijkst naar voren gekomen:

Thema water

 • Oude meanders herstellen
 • Oevers natuurvriendelijker
 • Meer water (stroming in de beek)
 • Beleving van water

Thema recreatie

 • Aanleg/herstel voorde (= doorwaadbare plaats)
 • Belevingspark De Bleek (aansluiting jeugd; kikkerpoel; vlindertuin; belevingspad)
 • Groene stroom ijsbaan / oude waterzuivering
 • Wandelen van kasteel (Hackfort) naar kasteel (Vorden)

Thema natuur

 • Meer natuur/vegetatie waar mogelijk
 • Herstellen oude meanders (idem als bij thema water)
 • Natuurvriendelijke oevers (idem als bij thema water)

Overige opmerkingen en ideeën

Het idee om een soort ‘schouw’ te organiseren is geopperd. Tijdens deze schouw kunnen  we gezamenlijk in het veld locaties bekijken. Dit idee is nog niet nader uitgewerkt. Daarnaast is opgemerkt dat het reguliere beheer en onderhoud een belangrijk aandachtspunt is. Daarbij werd de zorg uitgesproken over onder andere: overhangende takken en ‘dode’ bomen.

Ook  is meer uitgelegd over de werking van de riooloverstorten (inclusief de laatste aanpassing in september/oktober 2014). Hiermee is veel duidelijk geworden en lijkt het erop dat de stankoverlast van vorig jaar zomer niet zo snel meer voorkomt. De veiligheid (spelende kinderen) en de beleving (puinbedding in de beek) zijn nog wel een punt van aandacht voor de verdere uitwerking van het plan.

Verdere afspraken

Planburo Oosterink uit Gaanderen maakt nu op basis van de ideeën de  eerste schetsen. Hierbij zijn de ontstaansgeschiedenis van het landschap en cultuurhistorie een belangrijk vetrekpunt zijn. Op 30 april a.s. worden de schetsen in een volgende bijeenkomst besproken en nog verder uitgewerkt.