Geslaagde informatiebijeenkomst 4 maart 2015

Gepubliceerd op 12 maart 2015

Tijdens een informatieavond op 4 maart jl. hebben belangstellenden samen met de gebiedspartijen – Provincie, Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap en Kasteelen - gebrainstormd over de herinrichtingsmogelijkheden van de Baakse Beek. Natuurlijker en beleefbaarder en meer verbinding met het dorp Vorden: dat is het doel.

Namens het waterschap en de gemeente waren respectievelijk de heren Schrijver (heemraad) en Spekschoor (wethouder) aanwezig. Beiden onderstreepten het belang om samen met de betrokkenen een inrichtingsplan te maken. ‘We moeten de projectdoelen niet te veel inkaderen, zodat er ruimte blijft om goede ideeën en creativiteit te benutten.’ Ook de mogelijkheid om eventuele voorzieningen te ‘adopteren’ kwam aan bod: daarbij kunnen inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor taken en voorzieningen en participeren ze maximaal.

Er volgde een presentatie van de projectdoelen in het gebied waarna aanwezigen aan de hand van thema’s hun ideeën en aandachtspunten konden inbrengen en zelfs letterlijk aanbrengen op een kaart. Een losse greep uit de ideeën: van ‘oude meanders herstellen’, ‘problemen met de overstort (noodvoorziening in een rioolstelsel waarmee bij grotere buien regenwater en verdund rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd) oplossen’, ‘speelnatuur’, ‘natuurlijker inrichting voor de ijsvogel’, ‘park meer beleefbaar maken’ tot een ‘duikschool’.

IMG_0504 - publiek bij kaart 4-3-2015

Het proces is door de prettige en open houding van de aanwezigen op een succesvolle manier in gang gezet, ook getuige een commentaar uit de zaal: ‘Hele leuke betrokkenheid en een lekker biertje ook nog!’ Het vervolgtraject wordt nu gestart. Aanmelden voor deelname in de werkgroep om te werken aan het vervolgtraject, kan tot 15 maart 2015 via:  baaksebeekvorden@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl

Verder informatie:

De ingebrachte ideeën en aandachtspunten worden momenteel uitgewerkt en volgen binnenkort. Meer informatie over het project: http://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/herinrichting-baakse/ .

Getoonde presentatie: Presentatie infoavond_def PDF (pdf, 2.2 MB)

Getoonde kaart: 2015 02 19 Kaart Baakse Beek Vorden-4-3-2015 (pdf, 3.5 MB)