Storing waterzuivering Ruurlo

Gepubliceerd op 28 april 2016

Door een nog onbekende oorzaak werkt de afvalwaterzuivering in Ruurlo niet naar behoren. Stikstof kan niet goed uit het afvalwater verwijderd worden. Waterschap Rijn en IJssel treft maatregelen om deze zuivering op korte termijn tijdelijk stil te leggen en met nieuw slib te herstarten. Tegelijkertijd blijft het waterschap onderzoek doen naar de mogelijke oorzaak en oplossing.

Hoe lang de storing nog zal duren, is op dit moment nog niet te zeggen.

Herstart zuivering

De al getroffen maatregelen blijken tot op heden niet voldoende te werken. Daarom wil het waterschap de zuivering helemaal stilleggen en met nieuw slib herstarten. Deze maatregel vloeit voort uit onder andere analyses van Waterschap Rijn en IJssel en ervaringen van andere waterschappen. Dit scenario wordt nu nader uitgewerkt in overleg met gemeente Berkelland. Tot die tijd wordt continu een deel van het “niet werkend” slib uit de zuivering afgevoerd en ververst met slib uit andere zuiveringen. Dit gebeurt met vrachtwagens en kan overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Het waterzuiveringsproces werkt verder naar behoren.

Onderzoek naar de oorzaak

Vanaf de eerste signalen van de verstoring, is het waterschap direct gestart met onderzoek naar de oorzaak en mogelijke oplossingen. Proeven zijn gedaan in en rond de zuivering, het riool en de watergangen. Het blijkt dat het biologische proces wordt verstoord om stikstof om te zetten in stikstofgas. Ondanks alle proeven, maatregelen en metingen kon de oorzaak nog niet achterhaald worden.

Het waterschap gaat onverminderd door met het zoeken naar de oorzaak en/of veroorzaker. Zij werkt hiervoor samen met onder andere gemeente Berkelland, de Omgevingsdienst Achterhoek en het laboratorium van de Oost Nederlandse waterschappen, Aqualysis. In het belang van het onderzoek is de storing niet eerder bekend gemaakt.

Effect op het watersysteem

Door de storing belandt er meer stikstof dan gewenst in de verbindingssloot Dorpswaterleiding en de Baakse Beek. Omdat extra stikstof in het oppervlaktewater een verstorend effect heeft op het ecosysteem, laat het waterschap zoveel mogelijk water door de Baakse Beek stromen (in plaats van door de Veengoot) om het water te verdunnen.