Ideeën-oogst informatieavond Baakse Beek Vorden

Ideeën-oogst informatieavond Baakse Beek Vorden

Op 4 maart heeft waterschap Rijn en IJssel samen met de gemeente Bronckhorst, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen en de Provincie Gelderland een informatieavond gehouden over het project Baakse Beek Vorden.

De belangstelling was groot. De aanwezigen werden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over de definitieve vorm van het project. Iedereen kon zijn of haar ideeën kwijt op grote overzichtskaarten van het gebied.

De uitkomsten zijn in het overzicht (pdf, 184 kB) weergegeven. De ideeën zijn zo letterlijk mogelijk overgenomen om een indruk te geven van wat er daadwerkelijk aan ideeën is aangedragen. Ze zijn onderverdeeld in de thema’s water, natuur en recreatie, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in de betreffende delen van het project. Zo is er ook tijdens de avond over gesproken.

Tijdens de avond hebben zich veertien gegadigden opgegeven om verder mee te denken over het plan. In de vervolgbijeenkomsten zullen de ideeën verder worden besproken.