Informatieavond op 4 maart 2015

Op woensdagavond 4 maart 2015 is er een informatiebijeenkomst over de gezamenlijke plannen van gemeente Bronckhorst, Gelders Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel voor de herinrichting van de kern van Vorden.

Informatieavond

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat 6 in Vorden. Wij informeren u op deze avond over de plannen om de Baakse Beek natuurlijker in te richten. Er zijn door bovenstaande partijen globale richtlijnen hiervoor opgesteld. Het uiteindelijke plan willen we samen met bewoners en belangstellenden verder vorm geven. Daarover willen we op 4 maart met u in gesprek.

Globale plannen

Het is de bedoeling om de oevers van de beek natuurlijker te maken en daarbij de beek zo in te richten dat het onderhoud makkelijker uitgevoerd kan worden. Ook zal er een vispassage worden aangelegd. Verder wil de gemeente het park bij de Bleek opnieuw inrichten. Natuurmonumenten wil graag duurzame, gevarieerde natuur bevorderen, wat ook aansluit bij de doelen van de Provincie Gelderland. Daarnaast houden wij rekening met de belangen van de betreffende grondeigenaren langs de beek.

Gezamenlijke invulling

Naast de doelen van alle verschillende partijen kunnen wij ons voorstellen dat ook u nog wensen heeft. Binnen de huidige plannen is nog ruimte voor andere elementen, zoals bijvoorbeeld meer wandelmogelijkheden, speelplaatsen of waterrecreatie. De Baakse Beek kan daardoor een prominentere plek in het dorp krijgen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om hierover op 4 maart mee te praten.