Leerzame excursie naar andere heringerichte beken

Op zaterdag 16 me 2015 is de werkgroep samen met de projectgroep op pad geweest om te bekijken hoe een beekdal eruit ziet, dat natuurvriendelijk is ingericht en waarin recreatieve voorzieningen zijn aangebracht.

Akkermansbeek

Allereerst is de Akkermansbeek in Gaanderen bezocht. Waar ooit een smal beekje stroomde met weilanden ernaast, ligt nu een beekdal met kleine meanders, bloemen en planten, voorzien van o.a. een vlonderpad voor wandelaars. Bovendien is er een uitzichtpunt gecreëerd en een speelplaats voor kinderen aangelegd.

Engbergen

Vervolgens ging de tocht naar landgoed Engbergen aan de Oude IJssel. Bij de herinrichting is daar een ‘cool nature’ park gecreëerd met voorzieningen als een voorde met stapstenen en een waterpomp. Verderop ligt een soort voorde die bestaat uit natuurstenen en metselwerk, die bedoeld is om bij hoge afvoeren water in te laten en die onder normale omstandigheden niet onder water staat en dan begaanbaar is.

Bruikbare ideeën

De werkgroepleden waren enthousiast over de herinrichting van de gebieden en de bruikbare ideeën die zich aandienden. Genoemd werden de voorde, de waterpomp, een natuurvriendelijke oever, een speelplaats voor kinderen, half verharde paden en een houten bruggetje.

De bruikbare ideeën en inzichten worden meegenomen in het ontwerpproces. Begin juni hopen we een paar concrete ontwerpen uitgewerkt te hebben.

Bekijk de foto's van de excursie