Nuttige bijeenkomst werkgroep vóór zomerstop

Op 6 juli vond de voorlopig laatste bijeenkomst van de werkgroep plaats. Allereerst konden alle werkgroep leden de maquettes van vmbo school ’t Beeckland bewonderen. De reacties waren enthousiast. Daarom is besloten om de mooiste maquettes op diverse locaties tentoon te stellen in de komende maanden.

Verder werd de stand van zaken rond de aan te brengen voorzieningen doorgesproken en de consequenties daarvan voor o.a. onderhoud, hydrologie en ecologie. Langzamerhand wordt daardoor duidelijk wat er wel en niet mogelijk is. Na de zomer zal de eerste schets gereed komen.

Al met al heeft de werkgroep in de afgelopen maanden veel werk verricht. Zo zijn de meer dan 100 ideeën teruggebracht tot een concreet aantal voorzieningen, hebben de werkgroep leden een indruk gekregen van wat er in een heringericht beekdal mogelijk is en vallen de voorzieningen nu geleidelijk aan op hun plaats.

Vervolg na de vakantie!