Plannen Baakse Beek Vorden weer een stap verder

Locaties langs de beek bekeken

Op 4 juni heeft de werkgroep een aantal locaties langs de Baakse Beek bekeken. Met de ideeën van de excursie naar Gaanderen in het achterhoofd is met name gekeken naar het terrein achter de Aldi en het aan de andere kant van de beek gelegen park. Hier is in principe veel mogelijk: een speelplaats voor kinderen, een voorde met stapstenen door de beek, bankjes, een speelstrand of een voetbalveldje. Dat wordt echter in belangrijke mate bepaald door financiële mogelijkheden en beperkingen. Een andere plek die de werkgroep leden graag bij de beek willen betrekken is de strook grond ten noorden van de beek, tussen de brug bij de Raadhuisstraat en het bruggetje bij de Komvonderlaan. Dat is nu een strook gras die niet tot nauwelijks wordt betrokken bij de beek.

Ten slotte bekeek de werkgroep de situatie tussen de rondweg en kasteel Hackfort. Het pad vanaf het kasteel richting dorp komt nu op de openbare weg uit. Het zou mooi zijn als het kan aansluiten op wandelpaden aan de andere kant van de rondweg.

Nadere uitwerking plan

Aansluitend heeft de werkgroep aan de hand van een presentatie verder gepraat over de concrete uitwerking. Daaruit is duidelijk geworden dat er meer varianten mogelijk zijn. De samenwerkende organisaties willen bepaalde doelen realiseren en voorzieningen aanbrengen. Echter, naast de technische uitwerking, dient het ook financieel haalbaar te zijn. Uitgebreidere voorzieningen zijn eventueel mogelijk, maar dan zullen ook burgers daarin een rol moeten gaan spelen, onder het motto: “Voorzieningen voor jezelf”. De uitwerking (o.a. schetskaarten) komt te staan onder het kopje ‘documenten’.

Hoe verder?

De ideeën krijgen steeds meer vorm en worden uitgewerkt in een eerste ontwerp. Daarbij worden ook de technische haalbaarheid (o.a. waarborgen waterafvoer) en de kosten in beeld gebracht.

Tijdens de informatieavond van 4 maart 2015 is aangegeven dat er rond de zomer een plan ligt. Het is de bedoeling om na de zomervakantie eenzelfde informatieavond te houden om het plan en het vervolg toe te lichten en te bespreken.