Presentatie schetskaart positief ontvangen

Op 30 april heeft er weer een bijeenkomst plaatsgevonden met de werkgroep. De ideeën die in de bijeenkomst van 30 maart door de werkgroep waren aangedragen zijn door Planburo Oosterink verwerkt in een eerste schetskaart (pdf, 12 MB). De werkgroep reageerde enthousiast op de presentatie (pdf, 6.5 MB) daarvan, waarin de ideeën als opties op de kaart zijn weergegeven. Met gele stickers gaven de werkgroep leden aan wat ze goed vinden en wat naar hun oordeel de beste locaties voor de ideeën zijn.