Zoeken

Voorlopig herinrichtingsplan Baakse Beek steeds concreter


De werkgroep heeft afgelopen donderdag weer hard gewerkt om een concreet voorlopig herinrichtingsplan op te stellen. Sinds de vorige keer is er meer duidelijkheid gekomen over de beheer- en onderhoudsaspecten van het plan. Ook zijn de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van hydrologie en ecologie nu voor een belangrijk deel helder. Verder hebben gesprekken met bewoners rond de beek geleid tot enkele aanpassingen.

Aan het eind van de avond was het voorlopige plan dan ook zo ver gevorderd dat het binnenkort kan worden voorgelegd aan de inwoners van Vorden. In de komende weken wordt die informatieavond verder voorbereid. Zodra bekend is op welke datum die zal plaatsvinden, zal dat op deze website bekend worden gemaakt.