Werkgroep evalueert informatieavond


Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep de informatieavond van 23 november geëvalueerd en de reacties op het toen gepresenteerde voorlopig ontwerp besproken.

Tijdens de avond zijn er opmerkingen gemaakt over o.a. de veilige oversteek bij de Horsterkamp, de behoefte aan een extra bruggetje, de speelplek bij de Raadhuisstraat, de ‘rode loper’ als verbinding tussen het dorp en de beek, het al dan niet plaatsen van bankjes en de oversteek van de westelijke rondweg.

De reacties zijn in een goede sfeer met elkaar doorgesproken. Naar aanleiding daarvan zijn er binnen de werkgroep afspraken gemaakt over verder overleg met diverse betrokkenen. Ook moeten sommige zaken nog nader worden onderzocht en moet de financiering op onderdelen nog worden geregeld.

In februari komt de werkgroep opnieuw bij elkaar. Het is de bedoeling dat dan duidelijk is welke opmerkingen kunnen worden meegenomen en hoe ze ingepast kunnen worden in het definitieve ontwerp.