Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Centrumplan Vorden

De gemeente Bronckhorst is bezig met de realisatie van het centrumplan Vorden. Het plan heeft als doel de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit te vergroten, te anticiperen op de vergrijzing en krimp en verpaupering en leegstand te voorkomen. De gemeente vroeg ​het waterschap na te denken of een combinatie mogelijk is met de inrichting van de Baakse Beek. Hierbij werken we samen met Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst, Natuurmonumenten, Gelders Landschap & Kastelen en de Europese Unie. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Gebiedsproces Baakse Beek Veengoot

Het waterschap is initiator van het integrale gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot. In het gebiedsproces werkt het waterschap met veel partijen aan de uitvoeringsagenda voor een duurzame ontwikkeling in het gebied van de Baakse Beek-Veengoot. Tegelijkertijd worden al diverse projecten door waterschap, terreinbeherende organisaties en bewoners uitgevoerd die bijdragen aan de uiteindelijke doelstelling 'een stroomgebied op orde'. De projecten die het waterschap uitvoert, worden financieel (mede) mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de provincie Gelderland. Klik op het logo 'Baakse Beek Veengoot' aan de rechterkant van deze pagina voor meer informatie over het gebiedsproces.


logo baakse beek veengoot
logo_bronckhorst_rgb
gelders landschap
natuurmonumenten
Provincie Gelderland