Planning en fasering

Gepubliceerd op 17 oktober 2014

In 2015 zijn we begonnen met de verdere uitwerking van de integrale opgave en aanpak. Daartoe behoort ook de communicatie en betrokkenheid met de omgeving/buurt. Vervolgens wordt het ontwerpproces opgestart om te komen tot een plan. De uitvoering is nog verder weg en vindt pas (Programmatische Aanpak Stikstof) plaats als het inrichtingsplan gereed is.