Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 17 oktober 2014

Het ontstaan van het dorp Vorden (als voorde = doorwaadbare plaats in de Baakse Beek) geeft de historische band weer van de kern met de Baakse Beek. Deze band kan worden versterkt. De Baakse Beek vervult ook een belangrijke rol als ecologische verbindingszone die rond de kern Vorden niet aan de vereisten voldoet. Onder andere de aanwezigheid van een stuw werkt verstorend op de vismigratie.

Samen voor meerdere doelen

Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel werken samen om de verschillende doelen uit de door de provincie opgestelde omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) te realiseren. Eén van de uitvoeringsprojecten is de natuurlijke herinrichting van de Baakse Beek tussen de Baakseweg en de spoorlijn Zutphen-Winterswijk, waarmee de aantrekkelijkheid van de Baakse Beek wordt vergroot.