Aanpassen verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

Gepubliceerd op 18 maart 2014

Vooruitlopend op herinrichting van de Baakse Beek op de landgoederen Hackfort en Suideras wordt als eerste stap nu het 'verdeelwerk Hackfort' bij Wichmond aangepast.

Renovatie schuiven

In april 2014 gaan de aannemers op locatie aan de slag. In totaal worden 4 'schuiven' gerenoveerd (2 in de stuw in de Baakse Beek en 2 in de stuw in het Groene Kanaal). De schuiven worden voorzien van een nieuwe conservering. Ook wordt de handbediening vervangen door een elektrische aandrijving. Hiermee kunnen de schuiven straks zowel lokaal als op afstand bediend worden. De werkzaamheden duren ongeveer tot juli 2014.

Verdeelwerk

Waar de Baakse Beek en de Veengoot samenkomen staat het verdeelwerk Hackfort. Dit verdeelwerk bestaat uit twee stuwen, Een in de Baakse Beek en een in het Groene Kanaal. Deze twee stuwen vormen samen het verdeelwerk Hackfort. Hier regelen we hoeveel water er via de Baakse Beek en hoeveel water er via het Groene Kanaal naar de IJssel stroomt. Om de verdeling en de regeling ervan te optimaliseren worden de schuiven gerenoveerd. Het definitieve projectplan ligt digitaal ter inzage t/m 21 april 2014.

Verdeelwerk met tekst

Hier komen de Baakse Beek en de Veengoot samen. Rechts op de foto de stuw in de Baakse Beek. Die samen met de stuw in het Groene Kanaal (links buiten de foto) het verdeelwerk Hackfort vormt.

Baakse Beek op Hackfort en Suideras

Het aanpassen van het verdeelwerk is de eerste stap van de herinrichting van de Baakse Beek op de landgoederen Hackfort en Suideras. De nieuwe gewenste peilen worden pas (Programmatische Aanpak Stikstof) ingesteld als de hele herinrichting klaar is.