Toelichting bij Dorpsbelang Wichmond

Gepubliceerd op 18 juli 2013

Op de ledenvergadering van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker (d.d. 6 maart 2012) heeft Leon klein Tank het project Hackfort-Suideras toegelicht. Tijdens de presentatie is even teruggekeken naar de vorige bijeenkomsten, waarbij alleen de gebiedspartijen en de betrokken binnen het projectgebied waren uitgenodigd. Aan de hand van streefbeelden - zoals die ook op de bijeenkomst van 7 oktober 2011 zijn gepresenteerd - zijn de gewenste maatregelen en de vervolgstappen met de aanwezigen gedeeld.