Start werkzaamheden laaggelegen gronden Hackfort


Eind oktober 2015 starten we met de inrichting de lage en natte gronden van Hackfort. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten.

Werkzaamheden

De lage en natte gronden bij Hackfort worden natuurlijker ingericht. Hiervoor wordt plaatselijk het maaiveld ontgraven, wordt een kade verlegd en worden de laag gelegen gronden in de winter en het voorjaar natter. Hierdoor gaan we de verdroging op het landgoed tegen. Met deze maatregelen wordt de Baakse Beek hier bij Wichmond en Vorden ook ingericht als ecologische verbindingszone. Met de twee pachters zijn afspraken gemaakt. Kansen om de natuur- en waterbeleving te vergroten worden zo mogelijk benut.